vasenkulma
Palveluasunnot
DementiakotiSylvikotiin asumaan
Töihin Sylvikotiin
Yhteystiedot
vasenreuna

ylareuna
teksti

 

Palvelukoti Sylvi

Palvelukoti Sylvi on Pihlajantertut ry:n omistama vuonna 2001 valmistunut hoivakoti. Palvelukoti Sylvissä vietettiin 10-vuotisjuhlia vuonna 2012. Kolmikerroksisessa rakennuksessa on 18 tilavaa palveluasuntoa sekä 15-huoneinen ryhmäkoti.

Palvelukoti sijaitsee Espoon Viherlaaksossa, lähellä Kauniaisia. Tarvittavat palvelut kuten Apteekki ja terveysasema löytyvät aivan vierestä.

Pihlajantertut ry

Pihlajantertut-yhdistys on perustettu vuonna 1996 tukemaan ikääntyvien ihmisten elämää ja laadukasta vanhenemista. Yhdistyksen perustajina ovat olleet hoiva-alan ammattilaiset. Tällä hetkellä yhdistyksessä on jäsenenä vanhustyötä tekevien ammattilaisten lisäksi vanhuksia ja heidän omaisiaan.

Yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää vanhusten kykyjä ja voimavaroja mahdollisimman pitkään sekä turvata heille laadukas, virikkeellinen ja turvallinen vanhuus ja elinympäristö

Yhdistyksen tarjoamat palvelut:

  • asumispalvelua paljon apua tarvitseville vanhuksille Palvelukoti Sylvissä

  • virkistystoimintaa vanhuksille ja omaisille

  • koulutusta ja tiedottamista yhdistyksen jäsenille sekä

  • neuvontaa ja ohjausta espoolaisille vanhusasioissa


Pihlajantertut ry on maamme tärkeimpien vanhusten ja pitkäaikaissairaiden parissa toimivien valtakunnallisten järjestöjen jäsenjärjestö.

Pihlajantertut ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon ja riippumaton yhdistys.

logo

Tietosuojailmoitus

Emme verkkosivustollamme käytä evästeitä emmekä kerää sivustolla kävijöiden henkilötietoja.

Asiakkailtamme keräämme rekisteriselosteen mukaiset tiedot hoivan toteuttamiseksi.

Asiakkaan omaisilta keräämme yhteystiedot jotta voimme tiedottaa asiakkaan asioista sekä palvelukodin tapahtumista.

Noudatamme kaikkien henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Henkilötietojen jakaminen viranomaisille tapahtuu viranomaisten määräyksestä ja lainsäädännöstä johtuen.

Joskus käytämme alihankkijoita, kuten esimerkiksi fysioterapia. Jaamme näille alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille vain ne henkilötiedot, joita he tarvitsevat työnsä hoitaakseen.

Henkilötiedot olemme suojanneet asianmukaisesti nykyaikaisilla ja luotettavilla tietosuoja- sekä tietoturvakäytännöillä.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä asianmukaisen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi, ja noudatamme hyviä käytäntöjä sekä olemassa olevia suosituksia ja ohjeita. Kun meillä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja, noudatamme kyseisen lainsäädännön edellyttämiä tietojen säilytysaikoja.

Yhteydenotot ja tiedustelut Sylvikodin tietosuojavastaavalle voi osoittaa sähköpostilla osoitteeseen tietosuojavastaava@sylvikoti.fi